Friday, July 13, 2018

...kuch khwaab aise hi hote hain

Kabhi dekha hai makhdi ko, wo kaisi mehnat karti hai
Dhaaga-dhaaga jodhkar, wo poori apni zaroorat karti hai
Rabb ne usey wo hunar diya, ke wo Uspe aisa Tawakkul rakhti hai
Baar baar tootta dekh bhi wo nayi shuruaat se nahi thaktti hai
Duniya ki thokaron se nahi darti, wo sirf apne dil ki sunti hai
Har baar pyaar se utna hi khoobsurat wo ghar apna bunti hai
Rabb pe Tawakkul jo karte hain wo log aise hi hote hain
Toot kar bhi mit nahi sakte, kuch khwaab aise hi hote hain

~ UmmHashiR 
I am nobody, but a stranger, only a simple wayfarer,
My journey is this life till I reach the Hereafter..
Traveling all along the footsteps of my Teacher
,
For I have to, in time, reach the destination promised by MY
SUSTAINER...